โค้ดติดเว็บสวยๆ ฟรี แจกไปใช้งานได้ทุกเว็บไซต์

ขนาดเล็กพิเศษ

<iframe src="https://www.lottery.co.th/small" width="210" height="290" frameborder="0"></iframe>

แสดงผลสลากพร้อมช่องกรอกหมายเลข

<iframe src="https://www.lottery.co.th/share" width="100%" height="650" frameborder="0"></iframe>

เฉพาะผลสลากรางวัลหลัก

<iframe src="https://www.lottery.co.th/show" width="100%" height="340" frameborder="0"></iframe>

ช่องกรอกหมายเลขสลาก

<iframe src="https://www.lottery.co.th/numbers" width="100%" height="410" frameborder="0"></iframe>

ย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด

<iframe src="https://www.lottery.co.th/10lotto" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>